Đặt một câu hỏi

Chậu rửa ba inox

Chậu rửa ba inox
chau rua ba