Đặt một câu hỏi

Bàn inox 1 tầng

Bàn inox 1 tầng
ban inox 1 tang2