Đặt một câu hỏi

Tủ đông 6 cánh BS6DUF-Z

Tủ đông 6 cánh
tu 6 canh dong mat